Umegrationsforum 12 oktober

Det blev återigen dags för Luminara att delta i Umegrationsforum, där engagerade och kunniga personer samlas för att stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang rörande integration.
På bilden ser vi frågeställningar ur Åsa Gustafsons föredrag som väckte tankar hos oss. Vilka är det som ska integreras egentligen, är det enbart utlandsfödda?

 

 

Frågeställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF croppad

Inbjudan till workshop

Välkommen att anmäla dig till en spännande workshop!

GENUSKUNSKAP FÖR ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV

Välkommen till en lärande workshop om hur kunskaper om genus och intersektionalitet kan användas för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv! Med avstamp i aktuell forskning och erfarenheter får du som deltagare chans att tänka till om och testa olika perspektiv på hur föreställningar om kön, etnicitet, ålder, religion m.m. påverkar dynamiken i rekrytering, arbetsplatser och företagande.

Workshopen leds av Malin Lindberg, forskare och företagare inom inkluderande innovation och organisation.

Malin Lindberg Yours 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 7 november 09:30-12:00
Entry Hub, Ridvägen 5, Umeå.
Gratis. 50 platser.
Sista anmälningsdag fredag 3 nov, före 11:00.
Vid utebliven närvaro debiteras 200 kr.

 

Lämna din anmälan här
Uppge namn och e-post.

Workshoppen arrangeras inom ramen för projektet Luminara som drivs av Leia företagshotell med finansiering från Europeiska socialfonden och i samverkan med Entry Hub.

Luminara separerad 150x43

Entry Hub

EU_flagga_EurSocfond_cmyk arial_700

LeiaFretagshotellrdmindre

Utställning Oktober.

Scan14

Vernissage 6 oktober, kl15-18 på Leia. Utställningen hänger hela oktober.

Alena Liptáková – My Fantasy in Colours. 

“Skönhetens kärlek är smak. Skapandet av skönhet är konst.”
Ralph Waldo Emerson

Jag tror starkt på att konst kan läka vår själ och få ljus in i livet i mörkret. Det kan återansluta vad som har separerats eller brutits, det kan bygga nya relationer och världar. Konst förenar människor som delar samma passion för skönhet av färger, former och kreativitet som en bro som förbinder de avlägsna kulturerna och gör dem förenade i en. Konst har inga gränser, det är en personifiering av frihet.

IMG_20170909_162911Jag heter Alena Liptáková och jag kommer från Slovakien. Mitt hemland är ett vackert land med ett pittoreskt landskap och rik historia som ligger i hjärtat av mellersta Europa.
Sedan min barndom har jag fascinerats av färger och konst har alltid varit min passion. Från min tidiga ålder deltog jag i konstklasser och det var min dröm att studera konst och modedesign. Men mitt liv ändrade riktning och tog mig till hotellbranschen och turismen istället.
Jag kom tillbaka till konst efter många år när jag hade bott i den charmiga staden Prag i Tjeckien. Jag hittade min inspiration i sin vackra och mångsidiga arkitektur, historiska arv och naturliga skönheter. Bilden av denna plats fångas i många av mina fotografier.
Den som påverkat mig mest och hjälpte mig att öppna mig under min konstnärliga resa var min konstlärare Jarmila Králová i Prag. Hon visade mig kreativitetens frihet såväl som den helande aspekten av konst.

Utställningen My Fantasy in Colours är en återspegling av min uppfattning om skönheten genom mitt hjärtas inre syn. De abstrakta vaxmålningarna är skapade av encaustic teknik som jag just har börjat utforska. Jag kommer också att visa en ritning gjord av oljepasteller och en bild skapad av 3D-paper tolle teknik.
Jag önskar att min konst blir ett verktyg för att göra denna värld till en bättre plats genom att ge leende, kärlek och glädje till människors liv.

“Det är bara med hjärtat som man kan se med rätta; det som är viktigt är oftast osynligt för ögat.”
Antoine De Saint-Exupery

Välkomna!


“Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.”
Ralph Waldo Emerson

I strongly believe that Art can heal our soul and bring light into the darkness of life. It can reconnect what has been separated or broken, it can build new relationships and worlds. Art unites people who share the same passion for beauty of colors, shapes and creativity like a bridge that connects the distant cultures and make them become united in one. Art has no boundaries, it is a personification of freedom.

My name is Alena Liptáková and I come from Slovakia. My homeland is a beautiful country with picturesque landscape and rich history that is situated in the very heart of middle Europe.
Since my very childhood I was fascinated by colors and art has always been my passion. From my early age I was attending art classes and it was my dream to study art and fashion design. However my life changed its direction and brought me to the hotel business and tourism instead.
After I finished my studies in hotel management, I worked in customer service in many luxurious boutique hotels in different countries. This multicultural experience enriched my life and helped me see and understand the the beauty of variety.
I came back to art after many years when I had lived in the charming city of Prague in the Czech Republic. I found my inspiration in its beautiful and manifold architecture, historical heritage as well as natural beauties. The imagery of this place imprinted in me and was captured in many of my photos.

The person who influenced me the most and helped me to open up in my artistic journey was my art teacher Jarmila Králová in Prague. She showed me the freedom of creativity as well as the healing aspect of art.
The exhibition My Fantasy in Colors is a reflection of my perception of the beauty through the inner sight of my heart. The abstract wax paintings were created by the encaustic technique that I have just started to explore and fell in love with. I will also display one sample of oil pastels drawing as well as one picture made by 3D paper tole technique.
I wish that my art becomes a tool to make this world a better place by bringing smile, love and joy to people´s lives.

“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”
Antoine De Saint-Exupery

Welcome!

Gabriella Morlin ställer ut i september

Gabriella Morlin 2017 septemberutställning

Gabriellas tavlor har som uppgift att antingen lyfta sinnen och ge inspiration till Livskvalitet med Livsglädje och Lekfullhet samt att främja tillstånd av harmoni och att bara vara. Det är helande tavlor för sinnet. Vi påverkas av det vi ser och tar in.
Gabriella använder ofta en blandteknik i sina tavlor. Det kan vara texturgelé och Akrylfärg. Vissa figurer är gjorda av modellpasta som sedan målas, andra tavlor är endast målade med Akryfärger.

Vernissage 8 september 15:00-17:00 på Leia företagshotell. Fritt inträde. Barnvänligt.

Utställningen pågår hela September.