P4 västerbotten på besök på Leia den 23 november 2016

Per-Erik Gunnarsson från Yoda beskriver Yodas roll på Leia och hur han själv upplever sin arbetsplats.

 
Hotellansvarige Lena Söderlind Pettersson ger en bild av hur Yoda gynnar både kunderna på Leia och samhället i stort.

 
Sångcoachen Malin Karlsson från Vibe Vocals intervjuas om sin verksamhet och om hur det kan vara gynnsamt för henne att driva sitt företag på Leia som småföretagare.

 
Per-Erik ger en kortfattad inblick i en del av Yodas funktion gällande konferensverksamheten på Leia.

 
Maria Pedersen från BRIS om hur en del av en stor organisation också får plats på Leia.

 
Besöket avslutas med några ord från Lena om hur Leia startades och hur hon tack vare det har världens roligaste jobb.

 
Om du vill lyssna på hela inslaget.

När media knackar på

Välkomna till en heldag runt media, under ledning av Susanne Wiklund. Förutom intervjuträning framför TV-kamera kommer vi att gå igenom hur journalisterna på TV och radio generellt klipper i inslagen. Vi ska skriva framgångsrika pressmeddelanden, lära oss hur en redaktion fungerar, få veta lite om de etiska regler som journalisterna har att följa, offentlighetsprincipen, deadlines, journalisternas arbetsvillkor och vad du själv ska tänka på när media kommer och överraskar dig.
Ett mer detaljerat program skickas ut närmare kursdagen onsdag 15 augusti, då vi startar 9.00.

Anmäl dig senast den 8:e augusti till cecilia.cederlund@leia-accelerator.se

Möte på Grand: Maud Olofsson

Vad vore förutsättningarna för kvinnors företagande idag, utan Maud Olofssons insatser? Ja, det går det bara att fantisera om, men att hon var en given inledningstalare för seminariet om kvinnors företagande under Granddagarna i tisdags, råder det ingen tvekan om. Maud pratade om framtid och i ett samtal på tu man hand fick jag en glimt av tankarna hos denna målmedvetna kvinna.

Redan då Maud Olofsson fick sitt första lönebesked väcktes lusten att kämpa för jämställdhet, men det dröjde ett tag innan hon gjorde slag i saken. Det var runt 1988-89 då hon gick till Robertsfors kommun och frågade efter en förteckning över företagande kvinnor i kommunen om hon visste att det var dags. Efter många om och men fick hon svaret att det i kommunen fanns fem kvinnliga företagare. Att denna siffra inte var möjlig eller ens verklighetsförankrad visste hon direkt. Där och då bestämde Maud sig för att göra skillnad för kvinnor i deras företagande.

Erfarenhet från båda sidor till nytta i regeringen

Sedan denna incident har Maud arbetat med frågor som berör kvinnors företagande på ett eller annat sätt. Hon berättar att hon haft flertalet olika positioner genom åren och att detta inneburit en oerhörd styrka i arbetet som näringsminister.

– Jag har haft på fötterna i många diskussioner i och med att jag faktiskt själv varit på motsatta sidan, berättar hon. Ta till exempel mikrolånet, jag visste att om det höjdes till 250 000 kr skulle det göra stor skillnad för många.

Initierat ambassadörsnätverk – en idé som spridit sig

Som näringsminister var Maud med och initierade en rad stödinsatser för kvinnors entreprenörskap, varav ett är Tillväxtverkets Ambassadörsnätverk. Det grundandes i och med att man upptäckte ett behov av vanliga kvinnor som berättade om hur det är att vara företagare. Nätverket omfattar idag nära 1000 ambassadörer i landet och dessutom har idén spridit sig till ytterligare 19 europeiska länder.

– Drömmen vore att det blir ett globalt nätverk, och gärna att det skapas en plattform för  nätverket genom sociala medier, säger Maud. Tänk vad det skulle kunna betyda, att kvinnliga företagare i olika länder skulle få bättre koll på vad som sker för kvinnor på andra håll i världen.

Maud är övertygad om att arbetet med främjandet av kvinnors entreprenörskap kommer att fortsätta och att det kommer att fungera utmärkt även om hon inte finns med på samma sätt som tidigare. Men riktigt helt släpper hon inte greppet.

– Jag kommer att bevaka och vara med på något hörn, säger hon och skrattar.

Samarbete med Hillary, och stora drömmar

Det går inte att ta miste på att entusiasmen är genuin. Maud sprudlar av glädje och berättar att möjligheten att sprida den modell vi använt oss av i Sverige för att främja kvinnors företagande har vuxit enormt i och med samarbetet med Hillary Clinton.

– Hillary har power och alla andra i rådet har stort inflytande, så vi kan verkligen göra skillnad, säger Maud. Och man kan alltid göra saker bättre.

Utmaningar och tydliga målbilder är vad som för Maud framåt. Hon menar att man ska drömma stort för att komma vidare, det i kombination med mod och vilja. Nästa stora dröm för den nyblivne företagaren är att det år 2020 startas lika många företag av kvinnor som av män. Ändå nästa mål är att vi om 30 till 40 år har nått jämställdhet på alla plan inom företagande och ledarskap.

–       Längre än så får det inte dröja, säger hon.

Text & Bild: Petra Liuski

Malin Lindberg på Grand.

 Öka genusmedvetenheten hos affärsrådgivare”

rosfors malin_2_ny– Affärsrådgivare måste öka sin genusmedvetenhet. De saknar ofta kompetens för att stötta kvinnor i deras företagande, säger Malin Lindberg, prisbelönt genusforskare från Luleå Tekniska Universitet och följeforskare till Leia accelerator i Umeå. Hon har doktorerat på kvinnors företagande och innovation och deltar i dag i programmet för Därför ska vi fortsätta satsa på kvinnors företagande. Maud Olofsson, föredetta C-ledare, inledningstalar.

På vilket sätt kan genusmedvetenheten öka hos affärsrådgivare?

– Många affärsrådgivare tar inte kvinnors företagande på allvar eftersom de ofta rör sig inom tjänstesektorn. Det gäller att öka kompetensen av hur kvinnors företagande kan se ut. Till exempel genom att vara medveten om hur jag som affärsrådgivare reagerar när klienter behöver hjälp, det är ofta en hierarisk relation mellan en affärsrådgivare och en företagare. Så behöver det inte vara.

– Jag genomför just nu ett treårigt forskningsprojekt där jag är följeforskare till Leia Accelerator i Umeå. De affärsrådgiver genom att samverka, nätverka och coacha. Företagarna i deras nätverk inspirerar varandra och är varandras förebilder.

Vad gör en följeforskare?

– Jag följer Leia Accelerator och utvärderar deras verksamhet löpande. Jag är ju genusforskare i grunden så jag försöker delge dem de resultat jag kommer fram till allt eftersom. Jag analyserar deras metod och tecknar ned den löpande.

Vad skiljer Leia Accelerators metod jämfört med andra affärsrådgivares?

– Leia Accelerator startades av kvinnor som själva har format sin företagsmiljö. Det vanligaste är att det är en myndighet eller organisation som ligger bakom. Men Leia visar på en alternativ affärsutveckling, ett mer jämställt företagande som borde tas tillvara mer i Umeå och i Västerbotten. Deras metod ger mycket stöd och inspiration.

Är det någon skillnad på kvinnors företagande och innovation jämfört med mäns?

– Bilden är ofta att det är en man som är företagare och innovatör, och de får ofta bra stöttning av samhället. Det finns otroligt många företagsamma kvinnor. Jag har i min avhandling tittat närmare på fyra samverkansnätverk; SAGA i Norrbotten, Emma resurscentrum i Vilhelmina, Företagsamma kvinnor i Västmanland samt Lika villkor i Södermanland. De brottas med lite olika branschstrukturer, i norr är det mer mandominerade basnäringar som skog och gruva och i söder mer bruksorter. Jag har inte tittat på hur framgångsrika kvinnors företag är men jag kan konstatera att kvinnor är väldigt företagsamma, omkring 28 procent av företagen i Sverige drivs av kvinnor.

Läs mer om företagande kvinnor från Västerbotten:
Text: Ingela Hjulfors Berg
Foto: Ewa Gunnarsson