Leia har fått en bok om innovation, skriven av Malin Lindberg och Cecilia Nahnfeldt

Idéburen innovation – nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Från bokens baksidetext:

“Förhoppningen är att boken ska ge idéburna organisationer nya perspektiv på sitt egna utvecklingsarbete och inspirera till ökad förmåga att förverkliga nyskapande lösningar på interna och externa utvecklingsbehov. Den avser även öka kunskapen om den idéburna sektorns innovativitet bland andra aktörer i samhället som samverkar med, finansierar eller studerar sektorn. I slutet av varje kapitel finns reflektionsfrågor som underlag för diskussioner bland organisationernas anställda, medlemmar, förtroendevalda, samverkanspartners och finansiärer.

Boken är utgiven inom ramen för forskningsprojektet Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår som finansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2016-2017. Projektet har letts av Luleå tekniska universitet och genomförts i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, IDEELL ARENA, Överenskommelsen, Forum med flera.”
Ideburen innovation

Workshop för ett inkluderande arbetsliv

Idag stod en workshop på schemat, GENUSKUNSKAP FÖR ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV som Malin Lindberg höll i. I Entry Hubs lokaler fick vi lära oss om ämnet genom att delta i tydliggörande övningar, lyssna på Malins föredrag och delta i diskussioner.
Teflonövning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF croppad

Dialogforum Entry Hub

Den här fredagen samlades vi för en workshop kring frågorna: Hur utökar jag mitt nätverk? Vad behövs det för insatser och hur når jag nya nätverk? Workshopdeltagarna gavs chansen att göra en interaktiv övning och även att dela med sig av information om vad som händer i Umeå.
A-C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF croppad

Umegrationsforum 12 oktober

Det blev återigen dags för Luminara att delta i Umegrationsforum, där engagerade och kunniga personer samlas för att stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang rörande integration.
På bilden ser vi frågeställningar ur Åsa Gustafsons föredrag som väckte tankar hos oss. Vilka är det som ska integreras egentligen, är det enbart utlandsfödda?

 

 

Frågeställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF croppad

Inbjudan till workshop

Välkommen att anmäla dig till en spännande workshop!

GENUSKUNSKAP FÖR ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV

Välkommen till en lärande workshop om hur kunskaper om genus och intersektionalitet kan användas för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv! Med avstamp i aktuell forskning och erfarenheter får du som deltagare chans att tänka till om och testa olika perspektiv på hur föreställningar om kön, etnicitet, ålder, religion m.m. påverkar dynamiken i rekrytering, arbetsplatser och företagande.

Workshopen leds av Malin Lindberg, forskare och företagare inom inkluderande innovation och organisation.

Malin Lindberg Yours 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 7 november 09:30-12:00
Entry Hub, Ridvägen 5, Umeå.
Gratis. 50 platser.
Sista anmälningsdag fredag 3 nov, före 11:00.
Vid utebliven närvaro debiteras 200 kr.

 

Lämna din anmälan här
Uppge namn och e-post.

Workshoppen arrangeras inom ramen för projektet Luminara som drivs av Leia företagshotell med finansiering från Europeiska socialfonden och i samverkan med Entry Hub.

Luminara separerad 150x43

Entry Hub

EU_flagga_EurSocfond_cmyk arial_700

LeiaFretagshotellrdmindre