Luminara samverkar med Entry Hub

Under mars bjöd Luminara in Entry Hub på samverkansträff och en ny träff står på schemat för maj. Om allt går som planerat kommer de att finnas på plats i egna lokaler i höst och starta en verksamhet som bygger på närhet för de invandrare som vill komma ut i aktivitet. Man fokuserar på tillgänglighet och samverkan mellan alla aktörer, AF, Viva, olika projekt, näringsliv och frivilligorganisationer.

 

Entry Hub2Entry Hub1Entry Hub3

 

 

 

 

 

 

Den 18 maj deltar Luminara vid seminariet ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, som Tankesmedjan Fores, Esam AB, Studieförbundet Vuxenskolan och landshövding Magdalena Andersson bjuder in till.

EU_flagga

Luminara söker genusforskare

Luminara är ett projekt finansierat av Europeiska Social Fonden (ESF). Projektets syfte är att underlätta och snabba på insteget på arbetsmarknaden/ i näringslivet för kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet Luminara bidrar till att fylla detta genusglapp i övergången till arbete för utlandsfödda arbetslösa kvinnor i Övre Norrland.

Projektets syfte är också att påbörja en förändring av hur arbetsgivare ser på nyttan av att anställa ur målgruppen.

 

Uppdragsbeskrivning

Hela projektet behöver ett vetenskapligt bollplank för att:

 • Tillvarata tidigare forskning och erfarenheter kring genusmönster i arbetsliv och näringsliv.
 • Tillvarata forskning gällande sociala innovationer ur ett genusperspektiv.

 

I analysfasen behövs forskaren för att:

 • Delta i planeringen av projektets målindikatorer ur ett genusperspektiv.
 • Upprätta intern uppföljning kring jämställdhetsmål.
 • Fördjupa problemformulering, kartläggning och analys av förutsättningar, möjligheter och behov.

 

Under genomförandefasen behövs forskaren för att

 • Bidra till månadsmöten med projektledningen – avstämning av mål och delmål.
 • Bidra till utformningen av en enkät om deltagarnas förhoppningar och rädslor.
 • Vid behov adjungeras till styrgruppsmöten.
 • Delta i samarbete med andra projekt.
 • Tydliggöra mentorernas roll för utvecklingen av de projektdeltagare som går företagarkursen.
 • Bidra till projektets kvalitetssäkring.
 • Vid behov göra skriftliga analyser.

 

Kompetenser

Genuskunskap motsvarande docent

Erfarenhet av Sociala innovationer ur ett genusperspektiv.

Erfarenhet av integrationsfrågor ur ett genusperspektiv.

Flerårig erfarenhet som följeforskare/utvärderare av projekt.

Erfarenhet från projekt på samtliga områden: genus, sociala innovationer, företagande och integration.

Erfarenhet av eget företagande

Publicerad produktion av forskning och artiklar om genusperspektiv inom social innovation, företagande

Uppdraget ska påbörjas senast 11 april 2017.

 

Rekrytering sker omgående, då analysfasen ska vara färdigrapporterad den sista april.

Vi ber intresserade att skicka ansökan och offert till lena.sp@foretagshotellet.se bifoga även CV och personligt brev. Sista ansökningsdag 7 april 2017

Dialog_Leia3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor om uppdraget kan besvaras av:

Lena Söderlind Pettersson

Projektsamordnare

Leia företagshotell AB

073 553 47 38

lena.sp@foretagshotellet.se

EU_flagga

Luminara – projektledaren presenterar sig

Från och med januari 2017 driver Leia företagshotell ett projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden. Luminara är ett integrationsprojekt som vänder sig till nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor som varit i Sverige längre än 36 månader.

Projektledare är Ann-Catrin Wikman. Här presenterar hon sig.

Jag är en engagerad, positiv, tydlig, och lösningsorienterad pedagog. Har tidigare arbetat i olika ideella organisationer i projekt. Startade upp Röda Korsets secondhand-butik 1993 där integration och mångfald var en stor del i det dagliga arbetet. Jag är utbildad coach och vill att Luminara som projekt ska bidra till att göra skillnad. Mitt förhållningssätt och ambition är att låta vars och ens resurser ta plats.

Fritiden ägnar jag mig åt att sjunga, resa och till kreativt skapande i olika former.

Mitt motto: Låt våra olikheter som är vår största tillgång bli till norm.

20160507_170011-1         20170216_100841

Leia söker två projektassistenter 50%

Med anledning av att Leia företagshotell AB fått projektmedlen för integrationsprojektet Luminara, anställer vi två projektassistenter. Projektet vänder sig till nyanlända kvinnor och till långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor och har som huvudmål att korta tiden fram till egenförsörjning. Projektet är treårigt.

Anställningarna är vardera 50% av heltid och pågår till 2018-03-31 med chans till förlängning. Tillträde senast i april 2018.


Projektassistent, ekonomi 50%
Som projektassistent servar du i första hand projektledningen. Vi vänder oss till dig som är långtidsarbetslös. Du ska ha erfarenhet av projektarbete och kompetens kring genuskunskap samt coachning. Viktigt att du också är intresserad av integrationsfrågor/-arbete.

Du ska ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi och projektekonomi. Du ska också vara kunnig inom administration. Du ska ha bra kunskaper i svenska, engelska och gärna behärska ännu ett språk t.ex. arabiska. Som person är du noggrann och kan lägga upp ditt arbete så att det blir levererat i tid och med kvalitet.


Projektassistent, kommunikation 50%
Som projektassistent servar du i första hand projektledningen. Vi vänder oss till dig som är långtidsarbetslös. Du ska ha erfarenhet av projektarbete och kompetens kring genuskunskap samt coachning. Viktigt att du också är intresserad av integrationsfrågor/-arbete.

Du ska ha lätt för att uttrycka dig skriftligt på bra svenska. Du ska behärska engelska samt gärna kunna kommunicera på ännu ett språk t.ex. arabiska.

Du ska ha aktuella kunskaper om sociala medier som Linked In, Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Du ska också vara kunnig i program som WordPress, Google, Office-paketet eller Googles motsvarighet, mejlprogram och annat.

Du bör ha känsla för färg, form och layout. Du bör också vara en kunnig administratör.


Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Skicka ansökan till lena.sp@foretagshotellet.se
senast 2017-02-03, men gärna så fort som möjligt,
då intervjuer sker löpande.

Leia söker projektassistenter

EU_flagga