Tillgång mötesrum

Kalendrarna nedan är till för att se när lokalerna är lediga. Skicka ett mejl till  lena.sp@foretagshotellet.se för mer information, begäran om offert eller för att göra en bokning. Bokningen är giltig när du får en mejl-bekräftelse från oss.

Vårt samtalsrum heter Anakin efter Leias pappa.

Vårt stora konferensrum heter Padme efter Leias mamma.