Gör så här2017-03-31T10:53:51+00:00

Under minst sex månader. Moms tillkommer.
Avtal skrivs. Två månaders uppsägningstid.

Kontakt:
Lena Söderlind Pettersson
073-5534738
lena.sp@foretagshotellet.se