Yoda

Bokslutbild2

 

Leia företagshotell driver en del av företaget som ett arbetsintegrerat socialt företag, så kallat Inhouse, som vi kallar Yoda. Yoda Socialt FöretagMörk Det sociala företaget är väl avgränsat mot resten av företaget.  Vi finns på Tillväxtverkets lista Sofisam. Yoda är aktiv i nätverket och föreningen SEFUR (Sociala Entreprenörskapsföreningen i Umeåregionen).

 

Här finns en reception, vaktmästeri och administrativ funktion som avlastar företagare. Här erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag
 • Kontakt med många olika branscher
 • Möten med många inspirerande människor

Se lediga platser längst ned. För närvarande finns en ledig plats via Arbetsförmedlingen och flera lediga platser via Umeå kommun.

_DSC9383

Yoda-programmet

Syftet med Yoda-programmet är att öka människors anställningsbarhet och kompetens samt tron på sin arbetsförmåga.

Vi erbjuder meningsfulla arbetsträningsplatser för personer i det arbetsmarknadspolitiska programmet “Jobb- och utvecklingsgarantin”.

Yoda-programmets grund är tron på människans vilja, förmåga och potential. Samt tron att olikheter berikar och bidrar. Vi ser att med arbetsträning, stöd och sammanhang finns möjligheterna att se och använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och därmed öka anställningsbarheten.

Kopplat till programmet finns en arbetshandledare som fördelar och leder arbetet. Handledaren är ACC-certifierad coach av International Coach Federation. ICF

Erbjudande

Yoda-programmet erbjuder personer med lång tid utan arbete, kontinuerlig och meningsfull arbetsträning i en positiv och kreativ miljö med systematiskt stöd. Syftet är att deltagarna stärker tron på sina förmågor och möjligheter, utvecklar sitt eget kunnande och upptäcker nya förmågor hos sig själv som kan leda till arbete.

01013692

Förväntat resultat:

Att deltagarna genom programmet ser och kan använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och ökar anställningsbarheten.

Arbetsträningen består av:

 • En arbetsträningsperiod som syftar till en mätbar ökning av anställningsbarheten
 • Yrkesrolls- och personlig utveckling
 • Kompletterande insatser till Arbetsförmedlingens matchning
 • Referens för fortsatt karriär
 • Stora kontaktytor mot både företag, företagare och kunder som finns i Leia företagshotells nätverk
 • Möjlighet till fördjupad arbetsträning med mätinstrument
Programmets innehåll och form

Yoda-programmet inleds med en inventering av deltagarens intresse, styrkor och önskningar kring arbete. Deltagarna går igenom sina kan – vill – bör frågor.

Inventeringen utgör underlag för deltagarens arbetsuppgifter.

En skriftlig uppdragsöverenskommelse med ”spelregler, förväntningar och arbetsuppgifter görs mellan deltagaren och Yoda.

Tillsammans med handledaren skrivs ett utvecklingsavtal som stödjer utvecklingen mot ökad anställningsbarhet och personlig utveckling. Avtalet är en uppföljningsbar överenskommelse mellan deltagaren, Arbetsförmedlingen och Yoda.

Under arbetsträningen handleds deltagaren i det praktiska arbetet.

Leia företagshotells nätverk spelar en stor roll för deltagarna.

Dokumentation och referenser:

Under arbetsträningen dokumenterar handledaren deltagarens framsteg och styrkor. Efter avslutad arbetsträning kan deltagaren använda Yoda som referens.

Deltagarna kan också få fler direkta referenser från företagarna som de kommit i kontakt med på Leia företagshotell.

IMG_2831

LEDIGA PLATSER

Städare/vaktmästare

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också en social verksamhetsgren inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
 • Utvidgat nätverk
 • Fler möjliga referenser
 • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som vill jobba med kroppen och kan hantera verktyg. Det gäller städning av lokalerna, möbelvård och insatser som att sätta upp hyllor eller gardinstänger. Handla fika och gå ärenden är andra möjliga arbetsuppgifter.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av reception, konferensservice och administrativa tjänster, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.
Kontakta Lena Söderlind Pettersson.
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se

 

Konferensvärd Tillsatt

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också en social verksamhetsgren inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
 • Utvidgat nätverk
 • Fler möjliga referenser
 • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som gillar att prata med och möta människor. Du har kanske någon erfarenhet från servicebranschen eller är nyfiken på att lära mer om service.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av vaktmästeri/städning och administrativa tjänster, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.

Det är en fördel om du är intresserad av text, bild och layout.Fika
Kontakta Lena Söderlind Pettersson.
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se

 

Administratör  – tillsatt

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också en social verksamhetsgren inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
 • Utvidgat nätverk
 • Fler möjliga referenser
 • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som gärna jobbar framför datorn och vill skapa ordning och reda. Dina uppgifter kommer att variera stort. Det kan vara registervård, lokalbokningar, kursadministration, renskrivning, enklare bokföring, skriva veckobrev, uppdatera hemsidor och skriva på sociala medier.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av vaktmästeri/städning, reception och fikaservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.
Kontakta Lena Söderlind Pettersson.Lena L och Tjarn
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se

 

Receptionist  

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också en social verksamhetsgren inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
 • Utvidgat nätverk
 • Fler möjliga referenser
 • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som gillar att möta nya människor, gärna jobbar framför datorn och vill skapa ordning och reda. Dina uppgifter kommer att variera stort, men det främsta är att ge service till hyresgäster, besökare och kollegor. Det innebär att ha koll på vad som händer och att informera om det. Det kan också vara administrativa arbetsuppgifter som registervård, lokalbokningar, kursadministration, renskrivning, enklare bokföring, skriva veckobrev, uppdatera hemsidor och skriva på sociala medier.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av vaktmästeri/städning och fikaservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.
Kontakta Lena Söderlind Pettersson.SAM_1648
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se

 

Datorsupport

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också en social verksamhetsgren inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
 • Utvidgat nätverk
 • Fler möjliga referenser
 • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som har intresse för datorer och som gillar att hänga med i vad som händer på området. Dina arbetsuppgifter kan vara allt från felsökning och att rätta till fel i datorer till att bidra med dina kunskaper inom Microsoft Office och andra administrativa program samt sociala medier. Det kommer att finnas möjlighet för dig att utvecklas inom området

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av säljarbete, vaktmästeri/städning, administrativa tjänster och konferensservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.

Det är en fördel om du är intresserad av text, bild och layout.
Kontakta Lena Söderlind Pettersson.
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se

 

Säljassistent 

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också en social verksamhetsgren inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
 • Utvidgat nätverk
 • Fler möjliga referenser
 • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som gillar att prata med och möta människor. Du jobbar gärna via telefon för att skapa nya kontakter. Din uppgift blir att kartlägga behovet hos företag och ta den första kontakten. Du kommer också att få gå ut och affischera samt dela ut flygblad. Det kan också bli aktuellt med mässdeltagande.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av vaktmästeri/städning, administrativa tjänster och fikaservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.

Det är en fördel om du är intresserad av text, bild och layout.
Kontakta Lena Söderlind Pettersson.
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se

Yoda socialt företag

Yoda