Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator

Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Bakgrund

Vid Leia Accelerator utvecklas och beprövas en särskild metod för att accelerera jämställda företag. Metoden används för att hjälpa hyresgästerna vid Leia att utvecklas i sitt företagande. Acceleration mäts i termer av ökad omsättning, ökad arbetstid, ökat antal anställda, ökat antal praktikanter, antal köpta externa tjänster, samt antal ingångna samarbeten inom respektive utom Leia. Minst två av dessa aspekter ska vara uppfyllda för att ett företag ska anses ha accelererat.

Läs mer här.