Föremål inspirerar mig. Jag fastnar oftast för de som bär på en ålder, historia och en personlighet. När jag skapar bilder använder jag mig inte av någon förlaga. Seendet är ändå grundläggande i min skapandeprocess. Jag studerar de aktuella föremålen med intensitet för att skapa mig en förståelse för hur en bild på ett sådant föremål skulle kunna uppfattas som verklig. Jag studerar föremålen för att komma åt logiken i dess gestaltning. I kontrast till detta står kompositionen där jag vill bryta mot logiken.

Jag strävar efter att hålla bildytan så avskalad som möjligt för att låta föremålet ta plats och lyfta dess inneboende kraft. Jag letar efter något som skapar en nerv, aktivitet, rörelse, men också något som får en att reflektera över vad det betyder att vara människa.

Idéerna utkämpar ett krig.
Mot varandra men också mot mig.
De måste kännas rätt för att de ska få ta klivet ut i verkligenheten.
De rättfärdigar sin egen existens då jag känner att de aktiverar och väcker frågor i mig själv.
Det är som att någon form av sanning då har gestaltats.

Trä och Metall

Trä och Metall