Från och med januari 2017 driver Leia företagshotell ett projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden. Luminara är ett integrationsprojekt som vänder sig till nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor som varit i Sverige längre än 36 månader.

Projektledare är Ann-Catrin Wikman. Här presenterar hon sig.

Jag är en engagerad, positiv, tydlig, och lösningsorienterad pedagog. Har tidigare arbetat i olika ideella organisationer i projekt. Startade upp Röda Korsets secondhand-butik 1993 där integration och mångfald var en stor del i det dagliga arbetet. Jag är utbildad coach och vill att Luminara som projekt ska bidra till att göra skillnad. Mitt förhållningssätt och ambition är att låta vars och ens resurser ta plats.

Fritiden ägnar jag mig åt att sjunga, resa och till kreativt skapande i olika former.

Mitt motto: Låt våra olikheter som är vår största tillgång bli till norm.

20160507_170011-1         20170216_100841