Samverkansdagen 2019

Samverkansdagen 2018

Från samverkansdagen 2018 på Leia företagshotell med temat ”Värdesätta olikheter”.
Föreläsning av Harry Gustafsson, Firma Egentligen.

Från samverkansdagen 2018 på Leia företagshotell med temat ”Värdesätta olikheter”.
Föreläsning av Ingrid Lindelöw Berntson – SHIFT Education.