Idag kommer vi ha dialogseminarium här på Leia Accelerator. Tanken är att dialogseminariet ska uppmuntra till diskussion om Leias verksamhet. Denna gång är temat ”Samverkan ger framgång?” och kommer att ge en inblick i några av de samarbeten som företagarna på Leia ingått med varandra och andra

Dialogseminariet genomförs som en del av följeforskningen i projektet Leia Accelerator.