Föreningen Kreativt Kaos ändamål: Genom kreativa in- och uttryck, en fördomsfri och öppen attityd gentemot alla former av skapande vill vi skapa kreativa
mötesplatser för fria tankar och vilda ideér och också sprida våra konstnärliga ideér, likväl som att nyskapande och medskapande och allmänna arbetsformer.
Medlem i föreningen är den som aktivt ansökt om medlemskap i föreningen.

Utställare:

• Iris Luspa – tavlor
• Ulf Larsson – textil
• Lena Frykholm – tavlor
• Johan Holmlund – akvarell
• Britt Johanne Farstad – grafik
• Maggan Andersson – keramik, serie
• Silje Helene Farstad – måleri
• Nina Boström – tavlor, bok
• Bertil Strömberg – grafik
• Lennart Frostesjö – foto
• Kenneth Berg – tavlor

Föreningen Kreativt Kaos