Förstudie Leia demonstrator

Hösten 2014 genomfördes en förstudie Leia demonstrator.

Förstudien finansierades av egna medel samt av Region Västerbotten och Umeå kommun.

FÖRSTUDIERAPPORT Leia demonstrator

 

REGAC Logo_RVB_RB

Umea_kommun_RGB