Malin Lindeberg Luleå tekniska universitet

Malin Lindeberg
Luleå tekniska universitet

Leia Företagshotell är part i det nystartade projektet ”Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation” som finansieras av den nationella myndigheten VINNOVA 2013-2015. Syftet med projektet är att undersöka hur Leia och liknande organisationer för kvinnors personliga och professionella utveckling bidrar till att skapa ”sociala innovationer” i betydelsen av nya tjänster, metoder eller arbetssätt som förbättrar samhället.

Det problem som projektet ska lösa är att Sveriges offentliga stödsystem för att förverkliga nya idéer inom ramen för nya innovationer och företag hittills främst har främjat teknisk produktinnovation bland män i mansdominerade branscher. Detta rimmar illa med regeringens jämställdhetspolitiska mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, särskilt vad gäller delmålen demokratisk och ekonomisk jämställdhet. De organisationer som deltar i projektet har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsutveckling som förmår stötta förverkligandet av nya idéer bland ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs i projektet för allra första gången i en gemensam analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.

Projektet leds av Malin Lindberg, forskare i genus och innovation vid Luleå tekniska universitet.