Under Juni månad kommer fyra studenter från ABF konstskola att ställa ut sina grafiska verk. Utställningen pågår från den 4 juni till den 2 juli då Miriam Bylund kommer att ställa ut. Det kommer att vara vernissage den 4 juni mellan 13.00 och 15.00, alla är välkomna!

”Vi som ställer ut på Leia denna månad är elever från umeå konstskolas första och andra år. Umeås konstkola är en grundläggande konstutbildning där man får prova på en hel del olika uttryck och tekniker. Det grafiska uttrycket är den gemensamma nämnaren i denna utställning, ett enkelt expressivt uttryck som ger… kraft åt den enkla linjen. Vi har haft en utmärkt lärare i Britt Hillbom på Röbäcks Grafikverkstad där Grafikmaskinen har sina lokaler. Vi var flera som kände ett behov av att fördjupa oss i detta fina uttryck och kunde tack vare vår eminente rektor skaka liv i den gamla tryckpressen som stod i våra egna lokaler på skolan.

Vi har arbetat på koppar och plast med torrnål då man ristar in motivet i plattan som sedan färgas in och torkas av så att färgen lämnas endast i spåren. Vi har även arbetat med akvatint teknik, då man med hjälp av olika syrebad kan framställa olika gråtoner. Koppargrafik är en gammal teknik där själva tryckprocessen med infärgning av plåtar har en hantverksmässig karaktär som kräver många års arbete att bemästra till fullo. Det är alltid väldigt spännande när man rullar ut plåten ur tryckpressen och får se det färdiga resultatet när man lyfter den skyddande filtduken.”