Håkan Wikell 2sep -16
Jag är 61 år gammal arbetar som bibliotekarie vid Umeå Universitetsbibliotek. Uppväxt i Skåne men flyttade till Umeå 1985. Musiker, kompositör, författare och bildkonstnär. Bildkonsten började jag med på allvar för tre år sedan. Har medverkat på en rad utställningar i och kring Umeå och Göteborg.
Jag sysslar i huvudsak med digital konst i ett samspel mellan InDesign och Photoshop men har även gjort teckningar och akrylmålningar. Tillvägagångsättet när jag gör digitala bilder och när jag gör akrylbilder är ganska lika.
Mina bilder improviseras fram. Jag önskar att var och en själv ska upptäcka saker i bilden och göra sin egen tolkning och därför undviker jag helst titlar. Jag bestämmer aldrig i förväg vad jag ska göra för bild (med några undantag) utan styrs av improvisation och ”seende”. Prövar mig fram, vänder och vrider på bilden och ser vad som händer. Jag gör den typ av bilder jag helst vill se själv som åskådare. Abstrakta, fantasifulla bilder, konsten för konstens egen skull, intressanta färgkombinationer och former. Jag har publicerat många bilder på de sociala medierna och fått mycken uppskattning. Gå gärna in på ”https://www.facebook.com/hakanwikellartgallery/ ” och ta er en titt.
Som musiker och tonsättare har jag gjort tio CD-skivor och som författare har jag skrivit sex
böcker.