Under minst sex månader. Moms tillkommer.
Avtal skrivs. Två månaders uppsägningstid.

Kontakt:
Lena Söderlind Pettersson
073-5534738
lena.sp@foretagshotellet.se