Välkommen att anmäla dig till en spännande workshop!

GENUSKUNSKAP FÖR ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV

Välkommen till en lärande workshop om hur kunskaper om genus och intersektionalitet kan användas för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv! Med avstamp i aktuell forskning och erfarenheter får du som deltagare chans att tänka till om och testa olika perspektiv på hur föreställningar om kön, etnicitet, ålder, religion m.m. påverkar dynamiken i rekrytering, arbetsplatser och företagande.

Workshopen leds av Malin Lindberg, forskare och företagare inom inkluderande innovation och organisation.

Malin Lindberg Yours 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 7 november 09:30-12:00
Entry Hub, Ridvägen 5, Umeå.
Gratis. 50 platser.
Sista anmälningsdag fredag 3 nov, före 11:00.
Vid utebliven närvaro debiteras 200 kr.

 

Lämna din anmälan här
Uppge namn och e-post.

Workshoppen arrangeras inom ramen för projektet Luminara som drivs av Leia företagshotell med finansiering från Europeiska socialfonden och i samverkan med Entry Hub.

Luminara separerad 150x43

Entry Hub

EU_flagga_EurSocfond_cmyk arial_700

LeiaFretagshotellrdmindre