Efter en något knagglig resa befann jag mig omtumlad på Gotland, Visby och Almedalsveckan. Mitt uppdrag var att spana och sprida för Leias räkning under tre dagar.  Här kommer min spaning:

Kompetens och kompetensutveckling är hett. För att hålla ställningarna som tjänsteföretagare är kontinuerlig utveckling, utbildning nödvändig. Sociala fondens kompetensutveckling vänder sig i dagsläget mest till kommuner, landsting och större företag men en vilja finns och det har också satsats på mindre företag och då gäller det främst management frågor.

95% av företagen i Sverige är solo samt microföretag (upp till 10 anställda). De sysselsätter 900 000 människor. Skulle alla dessa anställa en person var eller inspirera en person var till att starta eget, har vi ingen arbetslöshet.

Sociala företag och socialt företagande är på frammarsch. När jag berättar om Leias goda exempel så visas ett stort intresse, både från människor från sociala fonden samt privata större aktörer och politiker.

Digitala affärsmodeller

När jag var med på en webbsänd kvällsspaning på region Västerbotten, tillsammans med bl.a. Samuel Dohi, så diskuterades bland annat it- satsningar. Jag berättade om vår nya idé om ett projekt kring att öka marknaden genom utbildning och coachning i digitala affärsmodeller. Det är helt rätt i tiden! Efteråt frågade vice rektor vid Umeå universitet om vi kunde ha ett möte kring att vara med som ett komplement i deras nya inkubator för digitala media.

Under webbsamtalet kom vi också fram till att vi ska ha en ”Almedalsvecka” i Västerbotten under 2014.

Leia har en syster i Eskilstuna Under ett seminarium om genus och innovation så träffade jag Annika Lövgren som driver Sisters of Sweden AB som i sin tur driver flera projekt:

Sweetbusiness, resurscentra för kvinnor i Eskilstuna – Där de erbjuder kostnadsfri rådgivning, coachning och workshops för affärsutveckling i grupp. Tjänsterna riktar sig till kvinnor. De ordnar också nätverksluncher, öppna för alla, och diskuterar med på Facebook.

Equal Business. I detta projekt vill de skapa förutsättningar för att synliggöra och långsiktigt förbättra kvinnors villkor i de innovationsstödjande strukturerna och miljöerna som finns i Södermanlands län. Detta gör de bl.a. genom att tillsätta en expertgrupp och tillsammans med denna ta fram olika hinder.

Spicy business: Projekt för Ungas Innovationskraft där de tillsammans med ungdomar utvecklar en processmodell för att stimulera ungas innovationskraft genom att träna unga (18-30 år) i idéskapande och kreativitet i interaktiva workshops. Tre omgångar med workshops varav två i Eskilstuna och en i Nacka.

Jämställdhetseffekten med Ida Östensson, gjorde stor succé under Almedalsveckan. Jag råder alla att gå in på www.jhe.nu för att kolla hur du har det med jämställdheten.

Fick också lära känna Mentorskapsprogrammet Maktsalongen som bjöd in Almedalens kvinnor till mingel på tisdagskvällen i region Västerbottens lokaler. Där jag fick möjlighet att presentera mig och Leia och min syn på jämställdhet.  De bjöd även på det första feministiska Almedalstalet genom tiderna av journalisten Camilla Wagne, Veckans affärer, där hon uppmanade kvinnor att aldrig ge sig i kampen för jämställdhet.

”– Låt aldrig en annan kvinna komma undan med att inte vara feminist”.  Definitionen av feminism är kvinnors jämställdhet med män och det kan vi alla skriva under på, var ett av hennes upprop.

Jag har varit på speeddating mellan politiker och företagare. Det är ett nytt grepp som har potential. Jag funderar redan på hur vi kunde göra något liknande här på Leia.

Det var intressant att höra Luleås kommunchef berätta om hur de fick etableringen av Facebook till Luleå. Några av de saker jag tog fasta på var att det gäller att skapa relationer, vara snabb i vändningarna (det vill säga fort kunna anpassa sig efter det kunden vill ha), samt utnyttja de sociala medierna. Har ni sett deras ”gillaknapp” i is som fotograferades och spreds över hela världen?

Det som många av seminarieanordnarna hade kunnat göra bättre var att bjuda in publiken mer i samtalet. De flesta som går på ett seminarium har ju någon erfarenhet, kunskap, eller intresse för ämnet. Då hade både det gemensamma och individuella lärandet blivit större.  Det finns mycket att göra vad gäller utformningen av seminarierna.

Sammanfattningsvis; oavsett ämne så gäller just nu att: sätta mål, uppföljning med resultatfokus, gå från ord till handling och samarbete.

Här är några exempel på citat som jag snappat upp under de tre dagarna.

  • Börja jobba och lös problem
  • Gör checklistor
  • Räkna med jämställdhet. Gör en genderbudget!
  • Sätt konkreta mål och följ upp dem
  • Gå från perspektivträngsel till perspektivmöte
  • Bättre en liten konkret åtgärd än en stor tom vision
  • Samarbetet behöver fungera både på nationell och lokal nivå

Partiledartalen då? Ja vad ska jag säga… Jag tyckte de var förutsägbara, lite trötta och fyllda av elände. De svarade definitivt inte upp mot ovanstående. Jag saknar glöden och att se och lyfta det fantastiska land som Sverige ändå är. Vi kan vara stolta och samtidigt fortsätta förbättra vårt land. I stället fick jag en känsla av kollektiv skuld för det mesta här i världen och absolut ingen framtidstro.

Förutom detta så har spaningen inneburit löpning efter stranden i tidig morgonsol, promenad och lunchmöte med Malin Lindberg, vår följeforskare, sol, fantastiskt vackra miljöer och naturligtvis spännande möten mellan människor.

Sist men inte minst vill jag citera Marika Lagerkrantz: Almedalen är som ett vuxentivoli.

Tack region Västerbotten att ni gav mig möjlighet att följa med på den här resan!

Ingrid Lindelöw Berntson, Verksamhetschef Leia accelerator