Vill du att din konst ska synas på Leia?

Vill du ställa ut någonstans men har ingen lokal? På Leia vill vi ge lokala konstnärer en chans att ställa ut sina verk. Varje månad med start i oktober kommer vi att byta ut utställningarna. På Leia rör det sig mycket olika människor och är därför ett bra ställe att hålla utställningar på för den som vill synas.

Rent praktiskt så sköter konstnären själva försäljningen och upphängningen, vi kommer att lämna kontaktuppgifter när eventuella köpare är intresserade av deras verk. Försäkringsmässigt så kan vi inte stå som ansvariga. Lokalerna är öppna för allmänheten mellan 8 och 5 vardagar och 10 till 15 lördagar. Vi kan därför inte garantera någon absolut säkerhet.

Konsten vi söker är framförallt väggkonst. Det finns begränsat golvutrymme för andra slags verk. Gemensamma utställningar med andra konstnärer kan bli aktuellt.

Det är gratis att ställa ut på Leia, förutsatt att man förstår att man får sköta det mesta av marknadsföringen själv. Leia hjälper till med planscher som konstnären kan sätta upp, och vi skickar även ut information till vårt nätverk.

Vi ser gärna att konstnären har en vernissage. Den sker då första lördagen i månaden mellan 13.00 och 15.00. Någon från Leia är representerad för att informera om Leia till nya besökare. I övrigt får konstnären själv ordna dryck, tilltugg och så vidare.

Utställningen kommer att pågå i en månad och därefter kommer vi att byta konstnär. Konstnären ansvarar för att ta ner utställningen.

Är du intresserad? Skicka exempel på dina bilder och eventuella frågor till Lena: lena.s.pettersson@Leia-accelerator.se

För den aktuella utställaren, klicka här