Leia företagshotell – Yoda är nu certifierat i SKOOPI enligt den gemensamma branschstandarden hos SIS, (Svenska Institutet för Standarder). Vi tar vårt ansvar på stort allvar för att göra nytta i samhället, återinvesterar vinsten i företaget och integrerar människor i riktiga jobb och i samhället.

– Det har varit lärorikt och jättenyttigt att delta i certifieringen, för vi har fått en total genomlysning av vårt företag. Nu vet vi att vi jobbar på rätt sätt, säger Lena S Pettersson från Leia företagshotell. 
– I verksamheten är det viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt, både för att göra bra affärer och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Det har inte varit lättvindigt utan krävt mycket jobb men det har absolut varit värt det. Vi har blivit stärkta tillsammans och är stolta att kunna visa för våra uppdragsgivare att vi är ett certifierat företag, säger Lena. 

Nu finns 16 certifierade arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och Leia företagshotell – Yoda är det nordligaste.

SKOOPI är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i Sverige (Arbetsintegrerande sociala företag). Det unika med ASF är att de förutom arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor och skapar delaktighet för medarbetarna.
– Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare och för deras försäljning av tjänster och varor, säger verksamhetsledare Viktoria Carlsén.

 

Hemsida SKOOPI: www.skoopi.coop