Leia är ett företagshotell med en mix av kreativa, affärsmässiga företag som vill samarbeta. Vi har 14 rum till uthyrning, några delas av två eller fler företag. Företagshotellet är aktiebolag med fem delägare,med fördelningen 96% kvinnor och 4 % män.  Förutom uthyrning av rum driver vi konferensverksamhet och ett socialt företag med syfte att få personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden i anställning. De arbetar i det sociala företaget Yoda och åtar sig alla möjliga större och mindre administrativa eller praktiska uppgifter.

Bild-Om oss

Bakgrunden för Leia startade med ett första projekt hösten 2009 och 2010 startade Leia Accelerator, som syftade till att hjälpa jämställda företag att växa. De företag som var välkomna in i projektet skulle ha varit i gång i minst tre år och vara jämställda, dvs till minst hälften ägda av en kvinna. Med hjälp av bland annat EU-pengar fick företagarna tillgång till coachning, seminarier och utbildningar. Den sista december 2012 avslutades projektet och Leia övergick till att vara ett affärsmässigt företagshotell för företag ägda av såväl kvinnor som män.