Projektet Leia Accelerator är avslutat. Erfarenheterna från projektet finns kvar. Läs Region Västerbottens artikel om Leia här.