Från vänster: Lotta Alsén (svenskamerikanska handelskammarens
ordförande i Kalifornien) och Sara Ellis (grundare av YWSE www.ywse.org)

Lotta och Sara

Ingrid, Anna, Lotta och Sara.

Ingrid, Anna, Sara och Lena

Anna, Ingrid och Lena i Brower Center i Berkeley.

Lunch med Kath Delaney, som finns på Brower Center.
www.womendonors.org

Mer av Kath och närmast i bild Molly Fuller som är en av
entreprenörerna på Brower center. www.handsongourmet.com

Ingrid och Anna i blåsigt väder någonstans längs Highway 1. En
liten bit bortom det här stoppet fick vi vända eftersom en bro rasat.

Se alla bilder från Leias USA-resa här