Leias följeforskare, Malin Lindberg, har vunnit inte mindre än två priser för sin avhandling ”Samverkansnätverk för innovation – en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning”.

Det ena priset från Norrbottens forskningsråd gavs med motiveringen: Avhandlingen analyserar hur olika aktörer fungerar – och inte fungerar – vid tilldelning av resurser. Dessutom har empiriska studier gjorts på kvinnors nätverk, bland annat i Norrbotten. Hon pekar på förändringar av kriterier som behövs för att denna tilldelning ska ske oberoende av kön.

Det andra priset från Norrbottensakademin delas ut för framstående forskningsinsats vid Luleå tekniska universitet inom småföretagande, entreprenörskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Här kan du läsa en sammanfattning av Malins avhandling.