Magma Västerbotten
Tillväxtverket
Region Västerbotten
Umeå kommuns näringslivsservice
Västerbottens handelskammare
Företagarna
BIC factory
Uminova Innovation
Coompanion