Anna Åberg sålde nästan allt hon ägde, skapade nya affärsmodeller för inkomster via webben och startade nomadlivet med att åka till Malta.

Den 23 mars föreläste Anna på Leia Accelerator i Umeå. Lyssna till vad hon har lärt sig efter 2,5 månader på Malta!
”-Första tiden var jag nästan paralyserad av rädsla men fortsatte ändå. Inget har blivit som jag tänkt mig. Trots rädsla och situationer som jag aldrig hade kunnat förutse har jag lärt mig att vara öppen för vad som kan ge möjligheter till inkomster.”

Om du inte kan se filmklippen, så ladda om sidan.

Del.1

Del.2

Del.3

Del.4

Bildspelet Anna visade