Öka genusmedvetenheten hos affärsrådgivare”

rosfors malin_2_ny– Affärsrådgivare måste öka sin genusmedvetenhet. De saknar ofta kompetens för att stötta kvinnor i deras företagande, säger Malin Lindberg, prisbelönt genusforskare från Luleå Tekniska Universitet och följeforskare till Leia accelerator i Umeå. Hon har doktorerat på kvinnors företagande och innovation och deltar i dag i programmet för Därför ska vi fortsätta satsa på kvinnors företagande. Maud Olofsson, föredetta C-ledare, inledningstalar.

På vilket sätt kan genusmedvetenheten öka hos affärsrådgivare?

– Många affärsrådgivare tar inte kvinnors företagande på allvar eftersom de ofta rör sig inom tjänstesektorn. Det gäller att öka kompetensen av hur kvinnors företagande kan se ut. Till exempel genom att vara medveten om hur jag som affärsrådgivare reagerar när klienter behöver hjälp, det är ofta en hierarisk relation mellan en affärsrådgivare och en företagare. Så behöver det inte vara.

– Jag genomför just nu ett treårigt forskningsprojekt där jag är följeforskare till Leia Accelerator i Umeå. De affärsrådgiver genom att samverka, nätverka och coacha. Företagarna i deras nätverk inspirerar varandra och är varandras förebilder.

Vad gör en följeforskare?

– Jag följer Leia Accelerator och utvärderar deras verksamhet löpande. Jag är ju genusforskare i grunden så jag försöker delge dem de resultat jag kommer fram till allt eftersom. Jag analyserar deras metod och tecknar ned den löpande.

Vad skiljer Leia Accelerators metod jämfört med andra affärsrådgivares?

– Leia Accelerator startades av kvinnor som själva har format sin företagsmiljö. Det vanligaste är att det är en myndighet eller organisation som ligger bakom. Men Leia visar på en alternativ affärsutveckling, ett mer jämställt företagande som borde tas tillvara mer i Umeå och i Västerbotten. Deras metod ger mycket stöd och inspiration.

Är det någon skillnad på kvinnors företagande och innovation jämfört med mäns?

– Bilden är ofta att det är en man som är företagare och innovatör, och de får ofta bra stöttning av samhället. Det finns otroligt många företagsamma kvinnor. Jag har i min avhandling tittat närmare på fyra samverkansnätverk; SAGA i Norrbotten, Emma resurscentrum i Vilhelmina, Företagsamma kvinnor i Västmanland samt Lika villkor i Södermanland. De brottas med lite olika branschstrukturer, i norr är det mer mandominerade basnäringar som skog och gruva och i söder mer bruksorter. Jag har inte tittat på hur framgångsrika kvinnors företag är men jag kan konstatera att kvinnor är väldigt företagsamma, omkring 28 procent av företagen i Sverige drivs av kvinnor.

Läs mer om företagande kvinnor från Västerbotten:
Text: Ingela Hjulfors Berg
Foto: Ewa Gunnarsson