Carin Holmqvist började sin karriär som lärare inom redovisning och har sedan fortsatt sin bana inom företagsekonomin. Numera är hon professor vid Handelshögskolan i Stockholm, en flitigt anlitad föreläsare och en förebild för många. De ledord hon alltid bär med sig i sitt arbete och då hon föreläser är allt ska gå ihop, att man ska kunna räkna hem saker.

– Ett företag behöver egentligen inte gå med vinst, säger hon, huvudsaken att det går ihop.

Företagare glömmer sin lön

Många företagare glömmer att ta ut sin egen lön då de försöker få det att gå ihop, och det är enligt Carin förvånansvärt få som faktiskt räknar ordentligt på plus och minus.

– Det är så enkelt, det är bara att börja baklänges med vad man behöver för att leva, säger hon. Sedan lägger man till omkostnader, skatt och så vidare, tills man vet hur mycket man behöver sälja, för att gå runt.

Carin säger vidare att det fortfarande är svårt för kvinnliga företagare att ta betalt. Dels vågar de inte, och dels anses det fortfarande av andra inte vara ok att likställa sin prissättning med männens.

– Jag möter det fortfarande fastän jag passerat sextio, berättar hon. Jag kan få kommentarer som att ”det var mycket”, men jag vet vad jag kan ta för en föreläsning.

Läget påminner om USA i slutet av 90-talet

En tendens Carin ser vad gäller kvinnors företagande sett ur ett ekonomiskt perspektiv är att det alltmer finns en tydlig tudelning i Sverige. Å ena sidan finns de flaschiga kvinnorna som åker på kryssningar och spenderar pengar i överflöd, å andra sidan finns kvinnorna som arbetar inom de underbetalda yrkeskategorierna. Klyftan finns där och det påminner väldigt mycket om hur det var i USA för femton år sedan menar Carin.

Text & bild: Petra Liuski