Vad vore förutsättningarna för kvinnors företagande idag, utan Maud Olofssons insatser? Ja, det går det bara att fantisera om, men att hon var en given inledningstalare för seminariet om kvinnors företagande under Granddagarna i tisdags, råder det ingen tvekan om. Maud pratade om framtid och i ett samtal på tu man hand fick jag en glimt av tankarna hos denna målmedvetna kvinna.

Redan då Maud Olofsson fick sitt första lönebesked väcktes lusten att kämpa för jämställdhet, men det dröjde ett tag innan hon gjorde slag i saken. Det var runt 1988-89 då hon gick till Robertsfors kommun och frågade efter en förteckning över företagande kvinnor i kommunen om hon visste att det var dags. Efter många om och men fick hon svaret att det i kommunen fanns fem kvinnliga företagare. Att denna siffra inte var möjlig eller ens verklighetsförankrad visste hon direkt. Där och då bestämde Maud sig för att göra skillnad för kvinnor i deras företagande.

Erfarenhet från båda sidor till nytta i regeringen

Sedan denna incident har Maud arbetat med frågor som berör kvinnors företagande på ett eller annat sätt. Hon berättar att hon haft flertalet olika positioner genom åren och att detta inneburit en oerhörd styrka i arbetet som näringsminister.

– Jag har haft på fötterna i många diskussioner i och med att jag faktiskt själv varit på motsatta sidan, berättar hon. Ta till exempel mikrolånet, jag visste att om det höjdes till 250 000 kr skulle det göra stor skillnad för många.

Initierat ambassadörsnätverk – en idé som spridit sig

Som näringsminister var Maud med och initierade en rad stödinsatser för kvinnors entreprenörskap, varav ett är Tillväxtverkets Ambassadörsnätverk. Det grundandes i och med att man upptäckte ett behov av vanliga kvinnor som berättade om hur det är att vara företagare. Nätverket omfattar idag nära 1000 ambassadörer i landet och dessutom har idén spridit sig till ytterligare 19 europeiska länder.

– Drömmen vore att det blir ett globalt nätverk, och gärna att det skapas en plattform för  nätverket genom sociala medier, säger Maud. Tänk vad det skulle kunna betyda, att kvinnliga företagare i olika länder skulle få bättre koll på vad som sker för kvinnor på andra håll i världen.

Maud är övertygad om att arbetet med främjandet av kvinnors entreprenörskap kommer att fortsätta och att det kommer att fungera utmärkt även om hon inte finns med på samma sätt som tidigare. Men riktigt helt släpper hon inte greppet.

– Jag kommer att bevaka och vara med på något hörn, säger hon och skrattar.

Samarbete med Hillary, och stora drömmar

Det går inte att ta miste på att entusiasmen är genuin. Maud sprudlar av glädje och berättar att möjligheten att sprida den modell vi använt oss av i Sverige för att främja kvinnors företagande har vuxit enormt i och med samarbetet med Hillary Clinton.

– Hillary har power och alla andra i rådet har stort inflytande, så vi kan verkligen göra skillnad, säger Maud. Och man kan alltid göra saker bättre.

Utmaningar och tydliga målbilder är vad som för Maud framåt. Hon menar att man ska drömma stort för att komma vidare, det i kombination med mod och vilja. Nästa stora dröm för den nyblivne företagaren är att det år 2020 startas lika många företag av kvinnor som av män. Ändå nästa mål är att vi om 30 till 40 år har nått jämställdhet på alla plan inom företagande och ledarskap.

–       Längre än så får det inte dröja, säger hon.

Text & Bild: Petra Liuski