Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun, har varit med sedan de första stegen till Leia Accelerator togs. Han initierade förstudien som resulterade i projektet Leia och har varit ledamot i styrgruppen från start. Han ser satsningen i Leia som oerhört viktig.

– Vi behöver få fler som vill starta företag, och där behövs särskilda insatser för kvinnor, det har vi sett inte minst i statistiken som presenterats här idag, säger han.

Förebilder och tillväxtfas behövs

Precis som så många andra deltagare under eftermiddagens minikonferens tycker Roland att det är inspirerande att få ta del av alla goda exempel. Han menar att det är precis sådant här som vi ska göra – lyfta fram fler förebilder, och Västerbotten på Grand är ett bra forum för det.

– Och så behöver vi utvärdera och tänka på hur vi kan får företagen att växa i nästa steg, däri ligger utmaningen, berättar han.

Framgång och eldsjäl

Utan eldsjälar och utan uppbackning av centrala organisationer hade det inte gått att starta upp och få Leia att överleva. Roland berättar att Ingrid Lindelöw Berntson har en stor del i att Leia blivit till vad det är idag. Hennes engagemang tillsammans med helhetskonceptet att erbjuda ett företagshotell i en miljö där man erbjuds coaching och annat som behövs för att hitta vilja, mod och möjligheter är nyckeln till framgången. För framgångsrikt har Leia blivit, långt mycket mer än vad någon kunde anat.

– Ja, vem hade trott att vi skulle expandera och behöva ytterligare våningsplan, det är fantastiskt roligt och positivt, säger Roland.

Text: Petra Liuski

Bild: lånad från umea.se