Vi har ett stort konferensrum för max 40 personer. Vi har också ett samtalsrum/grupprum. Kontakta Lena Söderlind Pettersson för visning och bokning.

Leias mötesrum  biosittning  skolsittning

Padme  (Konferens)                  40              22
Anakin (Samtalsrum)                 6                 4

I konferensrummet finns tillgång till projektor, whiteboard och blädderblock.

Vi ordnar också för- och eftermiddagsfika. Till lunch kan vi köpa in paj eller sallad från ett annat socialt företag.

Vi kan ordna något extra till din konferens. Till exempel: Qi Gongvåga sjunga, inspirationsföreläsningar, stadsvandringar, storytelling, moderator och processledning.

Vi kan också hjälpa till med marknadsföringen av arrangemang via vår Facebook-sida.

Padme