26 juni besökte Boriana Åberg (M), riksdagens näringsutskott, Leia Accelerator tillsammans med Peter Wärring, politisk sekreterare. Förutom ett antal företagare och deras anställda på Leia deltog även Västerbottens handelskammare och Coompanion.
På programmet stod digitala affärsmodeller av Anna Åberg, tidigare affärsutvecklare på Leia, numera digital nomad. Hon berättade om den snabba utvecklingen på området och alla olika möjligheter som finns inom till exempel mäkleri, gemenskapsföretag, tillverkare, grossister och sociala nätverkstjänster på internet. Hur speciellt små företag i glesbygd kan komma närmare marknaden genom digitala affärsmodeller utan att behöva flytta på sig.
Gunilla Lindner, Västerbottens handelskammare, berättade om hur hon de senaste tio åren drivit projekt i olika former om kvinnors företagande samt kvinnor på styrelseposter.
Därefter var det dags för en workshop om smarta mål. Samtliga deltagare fick definiera sina respektive mål och göra dem smarta.
Programmet avslutades med luncha och lär.
Kommentarer från dagen var:
Bra att få smakprov från metoden, att inte bara få den beskriven i text.
Jag ska börja använda smarta mål i mitt arbete.
Tack för välkomnandet och öppenheten. Här var det lätt att smälta in.
Trevlig och positiv lunchträff. Jag skulle vilja ha det på vårt kontor också.

Gunilla Lindner handelskammaren

Boriana Ingrid Peter

Luncha och lär