Marlene och Sture

Leia Accelerator är ett projekt som ägs av den ideella föreningen Magma Västerbotten, www.magmavasterbotten.se. Genom att ge våra företagare kunskap och tillgång till större nätverk, är vår ambition att företagens utveckling ska accelerera mot större omsättning och fler anställda.


Vad är projektet Leia Accelerator?

Det är en mötesplats och accelerator med ett flexibelt koncept som stimulerar och utvecklar människors företagande, samt bidrar till att kvinnor och män äger och driver företag i samma omfattning.

Till projektet antas de företagare som har minst tre års vana och vars företag är jämställda enligt definitionen till minst hälften ägt av en kvinna.  Företagare i alla åldrar med olika bakgrunder och från varierande branscher, skapar och driver affärsidéer och bidrar på så sätt till ökad tillväxt i regionen.

Vår vision är:

Leia Accelerator är det naturliga valet för de företag som vill växa och lära. Det är en mötesplats och accelerator med ett flexibelt koncept som stimulerar och utvecklar människors företagande, samt bidrar till att kvinnor och män äger och driver företag i samma omfattning.

Företagare i alla åldrar med olika bakgrunder och från varierande branscher, skapar och driver affärsidéer och bidrar på så sätt till ökad tillväxt i regionen.


Hyresgäster

Vi har hyresgäster som hyr lokaler till marknadsmässiga priser och drar nytta av coachning och inspirerande seminarier.

Abonnenter
Vi har även abonnenter som har fri tillgång till seminarierna. Man kan för en låg kostnad abonnera på kurslokalen, samtalsrummen eller en plats i kontorslandskapet eller på flera av delarna. Alternativet är speciellt framtaget för företag som gör affärer i Umeå, men kanske har sitt företag någon annanstans.