Projektet bidrar till att accelerera kvinnligt företagande i Västerbotten genom att starta en attitydförändring till företagande. Attitydförändringen syftar till att synliggöra att jämställt företagande är en framgångsfaktor. Leia Näring bidrar till att accelerera kvinnligt företagande genom inspiration, utbildning och coachning. Vidare genom att visa på förebilder, sprida kunskapen att kvinnligt företagande är fullt möjligt, utveckla företagerskan, och skapa positiva miljöer. Leia näring bidrar till att stärka och utveckla både företagerskan och företaget affärsmässigt till ökade omsättningar och fler arbetstillfällen.

Aktiviteter

Leia Turné

Projektet bidrar till att accelerera kvinnligt företagande i Västerbotten genom att det sprider inspiration och frö till attitydförändring i Västerbotten samt inspirerar till fler fysiska mötesplatser för kvinnligt företagande, gärna enligt den kunskap och kompetens som Leia Accelerator genererat.

En sektor som är intressant i och med lågkonjunkturen är den offentliga sektorn. Det är möjligt att på grund av uppsägningar kommer allt fler kvinnor att göra avknoppningar från offentliga organisationer. Leia Näring vill inrikta sig på kommunalanställda inom tjänste- och servicesektorn, som vi som grupp tror har stor potential till företagande.

Turnén innebär besök av alla länets kommuner.

Med på turnén är en representant vardera från följande grupper: Leias projektledning, Leias styrgrupp, en seminarieledare samt en företagarförebild från Leia, alternativt lokala ambassadörer för kvinnligt företagande. I och med att projektet kommer att ha ett nära samarbete med respektive kommun och deras näringslivskontor, tror vi också att vi kommer att kunna nå många offentliganställda i målgruppen som riskerar bli arbetslösa.

Förberedelser: Turnén planeras och marknadsförs. Kontakt tas dels med kommunen ifråga och dels med relevanta föreningar. Datum för varje kommun görs i samråd med näringslivskontor och näringslivsorganisationer för att sammanfalla med de olika kommunernas näringslivsdagar eller i samband med något annat passande. Projektet räknar med stort intresse från media och kommer även att annonsera i VK, VF och Norra Västerbotten samt på de olika kommunernas hemsidor. Mediaintresset kommer att innebära att fler besöker de seminarier projektet erbjuder. Projektet kommer att ta fram trycksaker och Leias hemsida kommer att ge fortlöpande information om aktiviteterna.

Projektet kommer i varje kommun att informera om Leia och Leia Närings verksamhet för acceleration av jämställt företagande. Leia Näring erbjuder företagerskor i Västerbotten att ta del av Leia som en fysisk plattform för att bedriva affärer, utbildningar, kundmöten samt att få kunskap och kompetens att öka omsättning och skapa fler arbetstillfällen. Leia Näring erbjuder seminarier i ämnen som kan inspirera kvinnliga företagare som startat företag eller funderar på att starta eller är anställda inom offentlig verksamhet. (Exempel på seminarier: Du och dina pengar, Våga vara framgångsrik, Taktik och strategier för framgång, Inkomstgenererande strategier, Öka din försäljning, Den första anställda, Ombilda till AB, Inre och yttre ledarskap osv.). Genom att ge olika seminarier i näraliggande kommuner kan intresserade ta del av flera seminarier och ändå inte behöva resa så långt.

Projektet vill visa på förebilder i form av kvinnliga företagare från Leia i Umeå. Leia Näring kommer att samarbeta med Västerbottens kvinnliga ambassadörer för att sprida attitydförändring via förebilder.

Leia Forum

En mötesplats som ska erbjuda kvinnor med utländsk bakgrund en möjlighet att prata affärsidéer och få inspiration till att starta eget företag. Här ska erbjudas ett alternativ till anställning och skapas motivation till att våga ta steget.

Mötesplatsen i Leia Närings regi bjuder in till nätverkande och erbjuder seminarier, gruppcoachning, förebilder och mentorskap.

Tanken är att projektet ska engagera en kärntrupp av intresserade utlandsfödda kvinnor, som regelbundet träffas och får kunskap om företagande. Projektet välkomnar också andra nyfikna utlandsfödda kvinnor som kanske inte har möjlighet att vara med varje gång.