Per-Erik Gunnarsson från Yoda beskriver Yodas roll på Leia och hur han själv upplever sin arbetsplats.

 
Hotellansvarige Lena Söderlind Pettersson ger en bild av hur Yoda gynnar både kunderna på Leia och samhället i stort.

 
Sångcoachen Malin Karlsson från Vibe Vocals intervjuas om sin verksamhet och om hur det kan vara gynnsamt för henne att driva sitt företag på Leia som småföretagare.

 
Per-Erik ger en kortfattad inblick i en del av Yodas funktion gällande konferensverksamheten på Leia.

 
Maria Pedersen från BRIS om hur en del av en stor organisation också får plats på Leia.

 
Besöket avslutas med några ord från Lena om hur Leia startades och hur hon tack vare det har världens roligaste jobb.

 
Om du vill lyssna på hela inslaget.