Förutom verksamheten Yoda har även ett projekt som också kallats Yoda genomförts under 2014-01-01 — 11-30.

Syfte

Att stimulera småföretagare att anställa efter att ha provat på att ta hjälp av praktikanter.

Att få ut långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning som därmed ger deltagarna personliga referenser som på sikt leder till anställning.

Mål

Att skapa och pröva en modell för en verksamhet som underlättar för småföretagare som inte vågar ta steget att anställa. Modellen ska också möjliggöra för långtidsarbetslösa att fungera i en miljö som företagshotell, kluster, inkubatorer och liknande där de kan visa upp sin kompetens till ett flertal presumtiva arbetsgivare samt känna sig och bli mer anställningsbara.

Målgrupp för projektets verksamhet

Småföretagare (lokala)

Långtidsarbetslösa (lokala)

Andra företagshotell, kluster, inkubatorer och liknande miljöer (nationellt)

Verksamhetsbeskrivning

Grunden är det coachande förhållningssättet. Viktig är också den miljö som byggts upp på Leia. Deltagarna utför arbetsuppgifter och stöttar de företagare som finns på Leia. Alla beställningar går via arbetsledaren som också har funktionen av ett filter. Deltagarna får på så vis alltid meningsfulla arbetsuppgifter. Projektet ska visa att modellen fungerar och ger resultat. Sprida till företagshotell, kluster, inkubatorer och liknande miljöer, genom föreläsningar, sociala medier och övrig media. En utvärdering av projektet kommer att genomföras av en utomstående part. Ett socialt bokslut kommer att utgöra grunden för utvärderingen. Nyskapande inslag är fokus på riktiga arbetsuppgifter och stora nätverk, välkomnande miljö till personer som är långt från arbetsmarknaden. Deltagare får erfarenheter och referenser som är högre värderade på arbetsmarknaden eftersom de utfört riktiga arbetsuppgifter.

Samarbeten

Leia företagshotell har ett samarbete med Umeå kommuns stödstrukturprojekt för socialt företagande, som underleverantör till det nystartade projektet ”Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation” som finansieras av den nationella myndigheten VINNOVA. Leia är aktiv i den nystartade föreningen Sociala Entreprenörsföreningen i Umeåregionen (SEFUR).

Effekter

Fler långtidsarbetslösa kommer i anställning. Fler soloföretag kommer att utvecklas och växa. Inspirerat till fler sociala företag av samma modell. Den sociala verksamheten i Leia företagshotell övergår i ett socialt företag.

Vinnare är:

  • Företag som vill växa
  • Samhället som får minskad arbetslöshet och ökade skatteintäkter
  • Långtidsarbetslösa som får sysselsättning

 

Projektet har till största delen finansierats av Tillväxtverket.

Tillväxtverket-logga

 

 

Slutrapport projektet Yoda