Leia kommer under hösten att anordna tre tillfällen av projektmetodik. Vår egna verksamhetschef Ingrid Lindelöw Berntsson kommer att guida dig genom projektdjungeln. Kom med en projektidé eller kom med din nyfikenhet. Här får du en introduktion om hur man tar ett projekt från start till mål. Du kommer att få inblick i hur man skriver en projektplan, Var man kan söka pengar, vad är det för skillnad på mål syfte och vision, lära mer om olika planeringsverktyg, projektbudgetering, riskanalys  och olika sätt att utvärdera och till sist hur sen projektrapport kan se ut.

Datum: 13:e september, 4:e oktober samt 25:e oktober mellan 13.00 – 15.00.

Pris: Gratis för projektdeltagare, 100 kr för medlemmar i magma västerbotten och 250 kr per tillfälle för övriga.