Arbetsträning: Receptionist

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också ett arbetsintegrerande socialt företag inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

  • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
  • Utvecklingsprogram
  • Kreativ miljö
  • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
  • Utvidgat nätverk
  • Fler möjliga referenser
  • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som gillar att möta nya människor, gärna jobbar framför datorn och vill skapa ordning och reda. Dina uppgifter kommer att variera stort, men det främsta är att ge service till hyresgäster, besökare och kollegor. Det innebär att ha koll på vad som händer och att informera om det. Det kan också vara administrativa arbetsuppgifter som registervård, lokalbokningar, kursadministration, renskrivning, enklare bokföring, skriva veckobrev, uppdatera hemsidor och skriva på sociala medier.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av vaktmästeri/städning och fikaservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.

Vi tar inte emot ansökningar. Är du intresserad att arbetsträna hos oss, kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller kommunen.

Kontakta Lena Söderlind Pettersson:
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se