Arbetsträning: Säljassistent

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också ett arbetsintegrerande socialt företag inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

  • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
  • Utvecklingsprogram
  • Kreativ miljö
  • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
  • Utvidgat nätverk
  • Fler möjliga referenser
  • Något nytt i ditt CV

Vi söker dig som gillar att prata med och möta människor. Du jobbar gärna via telefon för att skapa nya kontakter. Din uppgift blir att kartlägga behovet hos företag och ta den första kontakten. Du kommer också att få gå ut och affischera samt dela ut flygblad. Det kan också bli aktuellt med mässdeltagande.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av vaktmästeri/städning, administrativa tjänster och fikaservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.
Det är en fördel om du är intresserad av text, bild och layout.

Vi tar inte emot ansökningar. Är du intresserad att arbetsträna hos oss, kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller kommunen.

Kontakta Lena Söderlind Pettersson:
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se