IMG_20170519_091142_01IMG_20170519_091150_01Luminara besökte länsresidenset för att delta i ett seminarium om integration, ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, som tankesmedjan Fores, Esam AB, Studieförbundet Vuxenskolan och landshövding Magdalena Andersson bjöd in till.

 

 

 

 

 

 

Det här var några av samtalspunkterna:

  • Hur skapar vi en arbetsmarknad som inkluderar fler?
  • Vilka reformer kan skapa bättre förutsättningar för socioekonomisk integration?
  • Vilka brister finns och vad kan göras bättre i etableringsprocessen?
  • Hur säkerställer vi en bred och långsiktig samverkan mellan offentlighet/privat och ideell sektor?

EU_flagga