Luminara hade glädjen att delta i ett seminarium och en workshop, anordnat av Entry Hub. Det man i huvudsak diskuterade var:

Hur kan de olika aktörerna samverka och dela kontakter med varandra? Hur kan vi mer konkret hjälpa varandra?

 

Grupp i samtal

EU_flagga