”Prata med bönder på bönders vis och lärda på latin”. Lägg till – ”och ekonomer på ekonomiska”. 

Den här kursen innehåller både glosor, läs- och hörförståelse samt praktisk tillämpning. Efter kursen kommer du att ha grundläggande förståelse och kunskap om ekonomiska begrepp och rapporter, samt verktyg att använda i din egen verksamhet för att styra med hjälp av ekonomin. Spännande!

Ekonomiska

Ur innehållet:Genomgång och förklaring av:

– Resultaträkning

– Balansräkning

– Kassaflöde

Vad kan du få reda på om någon annans verksamhet och hur ser omvärlden på ditt bolag?

Ekonomiska nyckeltal – hur läser jag dem och vad kan de användas till?

Ekonomiska begrepp – vad är t ex skillnaden mellan inkomst och intäkt?

Hur kan jag använda ekonomiska rapporter för att förbättra min verksamhet?

Det kommer att bli en blandning av teori och praktiska övningar

 

Ledare: Erik Bern

Erik har en bred erfarenhet inom ekonomiområdet och har arbetat med såväl det lilla enmansföretaget som det stora börsnoterade bolaget. Han har en förmåga att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara ekonomiska samband och hur verksamheten hänger ihop med de ekonomiska rapporterna.

”Jag vill avdramatisera ämnet företagsekonomi och hjälpa kursdeltagarna att utveckla den ekonomiska delen av sin verksamhet genom att öka sin kunskap och förståelse för ekonomi och ekonomiska termer.”

 

Upplägg:
Torsdag 21 november 9.00 – 16.00 i helgrupp.

1 timmes individuell uppföljning onsdag 27/11.

Pris:
2 000 kr exkl 25 % moms.

Alternativet finns att ta kursen utan den individuella uppföljningen, priset är då 1 500 kr exkl 25% moms.

Anmälan till:

Lena Söderlind Pettersson på lena.sp@foretagshotellet.se