Arbetsträning: IT-support Lo:bot

Leia företagshotell är en mötesplats där vi samverkar för mer affärer. Hit söker sig människor för inspiration, innovationer och samarbeten. Vi har stor variation på företag och branscher. Företagen har en positiv grundsyn, vilja att samarbeta och se möjligheter tillsammans. För oss är den kreativa miljön viktig.

Vi har också ett arbetsintegrerande socialt företag inom Leia företagshotell som vi kallar för Yoda. Där erbjuder vi dig som arbetstränar:

  • Praktikplats med varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser.
  • Utvecklingsprogram
  • Kreativ miljö
  • Möjlighet att möta många olika människor och företag och visa vad du kan
  • Utvidgat nätverk
  • Fler möjliga referenser
  • Något nytt i ditt CV

Nu utvecklar vi vår verksamhet med it-support till deltagare i Yoda, Leias hyresgäster och på sikt andra sociala företag samt näraliggande företag. På så sätt testar vi om vår affärsidé inom it-support håller. När vi kommit så långt att ekonomin tillåter, kommer vi att anställa.

Vi söker dig som har intresse för datorer och som gillar att hänga med i vad som händer på området. Dina arbetsuppgifter kan vara allt från felsökning och att rätta till fel i datorer till att bidra med dina kunskaper inom Microsoft Office och andra administrativa program samt sociala medier. Det kommer att finnas möjlighet för dig att utvecklas inom området.
Det är en fördel ifall du på ett enkelt sätt kan förklara hur it-teknik fungerar och ha användarens perspektiv.

Om du dessutom kan tänka dig att bidra till vår övriga verksamhet som består av säljarbete, vaktmästeri/städning, administrativa tjänster och konferensservice, så välkomnar vi särskilt att du kontaktar oss.

Vi tar inte emot ansökningar. Är du intresserad att arbetsträna hos oss, kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller kommunen.

Kontakta Lena Söderlind Pettersson:
073-553 47 38
lena.sp@foretagshotellet.se