Vårens tema för aktiviteterna på Leia Accelerator är Råd!

Tema Råd! handlar om att ta emot råd av en rådivande styrelse kopplat till ditt företag.  Vi arbetar med att tillsätta råd som ska ge ert företag kompetenta råd som bidrar till att du når de mål du önskar nå genom aktiviteter såsom gruppcoachning och föreläsningar. Vilka personer vill du ha i ditt råd? Hur hittar man de rätta kompetenserna?

Vi kommer även att ha aktiviteter utanför temat. Bland annat föreläsare, utbildningar och utställningar.