Under hösten så kommer Leia Accelerator att erbjuda projektdeltagarna två olika säljutbildningar, för att de själv ska kunna se vilken av dem som passar dem bäst. Även ni som inte är projektdeltagare kan delta, 1200 kr/halvdag och 1200 kr per gång för personlig säljcoachning. Välkommen på informationsträffarna, den första på Speakers Corner den 5 augusti kl 9.30, den andra den 26 augusti kl 13.00.

Gudrun Nording, Business Management Norrland AB
1 sep
16 sept
27 sep

Mål: Att minska rädsla för att sälja
Att förstå vad sälja är
Att ta reda på sitt eget säljutfall
Att klart veta mina målgrupper
Upprätta MÅL för kundens handlande
Frigöra tid för försäljning

Vinster: Bli professionell och få mer DRiV i sin försäljning
Öka sina intäkter

Urban Brännlund, Sälj & affärscoach AB
29 aug
5 sep
12 sep
19 sep
26 sep

Effektiv säljprocess
Kursen ska ge deltagarna en grund i försäljning och affärshantering. Kursen är delad
på 5 tillfällen för att hinna ge deltagarna tid för eftertanke och genomföra enklare
hemuppgifter. Utgångspunkt för alla tillfällen är KUBLA (se nedan). Kursens främsta
syfte är att deltagarna under kurstiden och efteråt skall hitta sin egen stil, öka sina
affärer och egen lönsamhet.

KUBLA är en försäljningsmodell som arbetats fram och bearbetats de senaste 5 åren
tid med 100 tals deltagare. Modellens främsta uppgift är att ge deltagarna förståelse
för säljprocessen och innebörden i vad som händer under ett säljsamtal. Modellen/
tekniken bygger på att säljaren skall kunna ta reda på hur/vad kunden har för behov
och leverera varan/tjänsten till kunden utifrån kundens behov.