Vilma Säll Vernissage 3 december- Månadens konstnär december och januari

Vilma Säll är en tjugotreårig konststudent på Umeå Konstskola, född [...]