Det blev återigen dags för Luminara att delta i Umegrationsforum, där engagerade och kunniga personer samlas för att stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang rörande integration.
På bilden ser vi frågeställningar ur Åsa Gustafsons föredrag som väckte tankar hos oss. Vilka är det som ska integreras egentligen, är det enbart utlandsfödda?

 

 

Frågeställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF croppad