Här får du som jämställt företag, med jämställda företag menar vi företag som minst till hälften ägs av kvinnor, som varit verksam företagare i minst tre år, ta del av en unik metod för företagsutveckling. Leia Accelerator är ett projekt som syftar till att accelerera projektföretagens utveckling vad gäller t.ex. omsättning, externa tjänster och dylikt. Detta gör vi genom våra aktiviteter t.ex. affärscoachning, seminarier och utbildningar. Vi håller till på Leia företagshotell.

Vill du nå längre med ditt företagande?

Som deltagare i projektet får du ta del av en unik, beprövad och vetenskapligt utvärderad metod. En metod som ger resultat. Kontakta Lena Söderlind Pettersson(lena.s.pettersson@leia-accelerator.se) för att boka in en visning av lokalerna och/eller få mer information.